مدیریت و حسابداری سفارشات

مدیریت یک سفارش شامل: ویرایش و ثبت وقایع مربوط به سفارش می‌باشد. آهارینو این قابلیت را صرفا در اختیار کاربر خیاط قرار داده است اما هر نوع بروزرسانی سفارش را با مشتری به اشتراک می‌گذارد. دقت داشته باشید بخش: ایجاد و مشاهده سفارشات پیش‌‌نیاز این بخش از راهنما اپلیکیشن آهارینو می‌ باشد. در این بخش از مستند اپلیکیشن آهارینو راهنمای مدیریت و حسابداری یک سفارش ارائه شده است.

نکته 1

در این راهنما تلاش شده تا مراحل مدیریت و حسابداری سفارشات با جزئیات کامل ارائه شود. درصورتی که بنا به هر دلیلی در هر مرحله از مدیریت سفارش با مشکل مواجه شدید تقاضا داریم مشکل را با توصیف کامل و در صورت امکان به همراه تصویر به پشتیبانی آهارینو اطلاع دهید. ما تلاش می‌کنیم در کوتاهترین زمان ممکن موضوع را بررسی و برای رفع مشکل اعلام شده اقدام کنیم. برای ارتباط با پشیتیبانی آهارینو از روش‌های زیر می‌توانید استفاده کنید.

ویرایش سفارش

برای ویرایش یک سفارش ابتدا از صفحه سفارش‌های مشتری، سفارش مورد نظر را انتخاب نمائید (تصویر-۱) تا صفحه جزئیات سفارش مورد نظر نمایش داده شود (تصویر-۲). در این صفحه برای ویرایش اطلاعات مشتری از آیکن:، برای ویرایش اندازه‌های مشتری از آیکن: و برای ویرایش سایر اطلاعات سفارش از آیکن: استفاده نمائید. پس از انتخاب آیکن مورد نظر ابتدا اطلاعات مربوطه نمایش داده می‌شود (تصویر-۳) و برای انجام ویرایش، دکمه ویرایش که در انتهای هر یک از صفحات قرار داده شده را تاچ کنید.

پس از تاچ دکمه ویرایش، امکان ویرایش اطلاعات برای شما فعال و پس از انجام ویرایش دکمه تائید را برای ذخیره اطلاعات جدید تاچ کنید (تصویر-۴).

تصویر-۱
تصویر-۲
تصویر-۳
تصویر-۴
تنظیم وضعیت سفارش

با پردازش سفارش توسط خیاط وضعیت سفارش از مرحله: ایجاد شده تا مرحله ارسال شده یا لغو شده تغییر خواهد کرد. آهارینو این امکان را برای خیاط فراهم آورده تا هر مرحله از پردازش یک سفارش را با مشتری به اشتراک بگذارد. برای تنظیم وضعیت سفارش در صفحه اطلاعات سفارش مشتری (تصویر-۲) دکمه +وضعیت جدید را تاچ کنید. پس از تاچ وضعیت‌ها‌‌ی قابل انتخاب نمایش داده می‌شود. در این صفحه وضعیت جدید را انتخاب و دکمه تائید وضعیت را تاچ کنید (تصویر-۵) تا وضعیت‌ انتخاب شده ذخیره و با مشتری به اشتراک گذاشته شود.

تنظیم پرداخت

برای ثبت و حسابداری سفارشات مشتری، آهارینو امکان ثبت کلیه مبالغ پرداخت شده توسط مشتری را فراهم آورده است. برای ثبت مبلغ پرداخت شده در صفحه اطلاعات سفارش مشتری (تصویر-۲) دکمه +پرداخت جدید را تاچ کنید. پس از تاچ منوی ثبت اطلاعات پرداخت نمایش داده می‌ شود (تصویر-۶). در این منو موارد اعلام شده را با دقت وارد و سپس دکمه تائید را تاچ کنید تا موارد مطلوب ذخیره و با مشتری به اشتراک گذاشته شود. دقت داشته باشید که امکان ویرایش یک پرداخت ثبت شده وجود نداشته و ابتدا باید پرداخت ثبت شده را حذف و مجددا یک پرداخت جدید ثبت نمائید. برای حذف یک پرداخت ثبت شده روی آن تاچ کنید تا منوی حذف نمایش داده شود (تصویر-۷) و از طریق آن برای حذف مورد انتخاب شده اقدام کنید. بعد از انجام هر تغییری، تازه‌ترین اطلاعات سفارش مشتری را مشاهده خواهید کرد. (تصویر-۸).

تصویر-۵
تصویر-۶
تصویر-۷
تصویر-۸
حذف سفارش

دکمه حذف سفارش در گوشه بالا و سمت چپ صفحه اطلاعات سفارش (تصویر-۲). برای حذف سفارش دکمه مورد نظر را تاچ کنید تا منوی حذف سفارش باز شود (تصویر-۹). درصورتی که از حذف سفارش اطمینان دارید دکمه حذف را انتخاب و در غیر این صورت دکمه لغو را انتخاب کنید. دقت داشته باشید امکان بازیابی سفارش حذف شده مقدور نیست و این امکان صرفا برای منظم نگه داشتن لیست سفارشات درنظر گرفته شده است.

حسابداری سفارشات

آهارینو به دو روش وضعیت مالی مشتریان را به خیاط گزارش می‌دهد. دقت داشته باشید که دقت گزارش وضعیت مالی یک مشتری به مبلغ سفارش وابسته است. بنابراین هنگام ثبت مبلغ سفارش یا مبالغ پرداخت شده دقت مظاعف داشته باشید.

روش اول: وضعیت مالی هر مشتری در صفحه خانه (اصلی / Home) برای هر مشتری بصورت جداگانه گزارش می‌شود. اقلام این گزارش عبارتند از:  مبلغ کل سفارشات و مبلغ پرداخت شده (تصویر۱۰). این اقلام در ابتدای صفحه سفارشات مشتری نیز نمایش داده می‌شود (تصویر-۱).

روش اول: وضعیت مالی کل سفارشات بصورت تجمیع شده در بخش حسابداری آهارینو قابل مشاهده است. در صفحه خانه (اصلی / Home) روی آیکن: دوم در گوشه بالا و سمت راست، تاچ نمائید تا صفحه مطلوب نمایش داده شود (تصویر-۱۱). در این صفحه وضعیت کلی سفارشات با نمودار و کل مبالغ پرداخت شده بصورت حدول نمایش داده می‌شود. در صورتی که روی هر ردیف این جدول تاچ کنید منوی جزئیات پرداخت نمایش داده می‌شود (تصویر-۱۲) و با استفاده از دکمه: مشاهده سفارش، می‌توانید صفحه سفارشی که این مورد برای آن ثبت شده را مشاهده نمائید.

تصویر-۹
تصویر-۱۰
تصویر-۱۱
تصویر-۱۲